Νάρθηκες Buddies

Στα πρώτα 2 χρόνια της ζωής μερικές δυσμορφίες του πτερυγίου του αυτιού μπορούν να αντιμετωπισθούν με νάρθηκες για την αποφυγή των πειραγμάτων και αργότερα με ωτοπλαστική.

Ο χόνδρος των νεογνών είναι πολύ εύπλαστος μάλλον λόγω των οιστρογόνων της μητέρας και η τοποθέτηση των Ear Buddies που είναι ειδικοί νάρθηκες μπορούν να διορθώσουν την δυσμορφία έως ένα σημείο.

Οι νάρθηκες αυτοί μπορούν να βοηθήσουν στα πεταχτά αυτιά, στο stahl’s αυτί, στο lop ear, στην κρυπτωτία, σε λυγίσματα της έλικας (του περιγράμματος του αυτιού) και σε μερικά cup ears.Φυσικά δεν έχουν εφαρμογή στην μικρωτία.

Οι νάρθηκες πιέζουν τα διάφορα ανατομικά στοιχεία προς το κεφάλι και πιέζοντας το αυτί προς το κεφάλι με καλή επίδεση.

Βέβαια αυτή είναι μια προσωρινή λύση που σε πολλές περιπτώσεις θα απαιτήσει χειρουργική παρέμβαση.

Όταν οι νάρθηκες χρησιμοποιούνται στα νεογέννητα τότε μια περίοδος 2 εβδομάδων αρκεί ενώ όταν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερα παιδιά απαιτούνται 2 χρόνια τοποθέτησης

 Τελικά δεν είναι μια διαδεδομένη λογική και θα απαιτηθούν χρόνια για να μπούμε στην λογική αυτή.