Φωτογραφίες πριν-μετά

Ωτοπλαστική σε πεταχτά αυτιάΠλαστική αυτιών σε πεταχτά αυτιά


Αποκατάσταση του άνω τρίτου του αυτιούΑποκατάσταση δυσμορφίας τηλεφώνου


   

Ωτοπλαστική σε σύνδρομο Klippel-Trenaunay


Μειωτική σε μεγάλα αυτιά


Σχιστό λοβίο από σκουλαρίκια


Περισσότερες φωτογραφίες στο: http://www.kapositas.gr/plastiki_aytion.php