Ωτοπλαστική - πλαστική αυτιών.

Η ωτοπλαστική-πλαστική αυτιών είναι μια από τις πιο συχνές αισθητικές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία δυσμορφιών του πτερυγίου του αυτιού με πιο συχνή τα πεταχτά αυτιά. Πεταχτά αυτιά ονομάζονται τα αυτιά εκείνα που απέχουν από το κεφάλι περισσότερο από 1cm στον άνω πόλο,περισσότερο από 1,8 cm στον κάτω πόλο. Πολλές φορές στην περίπτωση αυτή εμπλέκονται και τα πεταχτά λοβία αλλά και τα μεγάλα λοβία.

Έχουμε περιπτώσεις ακόμα και μικρών παιδιών από 5 ετών και πάνω λόγω των πειραγμάτων των φίλων και συμμαθητών να καταφεύγουν στους γονείς για να λύσουν το πρόβλημα. Η ωτοπλαστική μπορεί να γίνει μετά την ηλικία των 5 ετών. Οι μεγαλύτεροι τόσο οι έφηβοι όσο και οι ενήλικες έχουν βιώσει τα πρόβλημα και έρχονται συνειδητοποιημένοι για την επέμβαση των πεταχτών αυτιών.

Η ωτοπλαστική είναι μια επέμβαση με πολλές τεχνικές. Όλες δεν δίνουν το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα και αυτό εξαρτάται πόσο έμπειρος στην πλαστική αυτιών είναι ο πλαστικός σας αλλά και ποια τεχνική θα διαλέξει στην κάθε περίπτωση. Η επέμβαση της ωτοπλαστικής έχει πολλά μυστικά τα οποία ο κάθε πλαστικός τα μαθαίνει με τα χρόνια και αυτό καθορίζει την εμπειρία του πλαστικού χειρουργού στην επέμβαση των πεταχτών αυτιών.

Από το 1998 έχουμε χειρουργήσει περισσότερους από 2000 ασθενείς με πεταχτά αυτιά και άλλες δυσμορφίες του πτερυγίου του αυτιού. Είδαμε ότι το 90% των περιπτώσεων ωτοπλαστικής είναι για προβλήματα των πεταχτών αυτιών και το υπόλοιπο 10% για άλλα προβλήματα του πτερυγίου των αυτιών.

Φαίνεται ότι ο κόσμος φοβάται τον πόνο αλλά και το αποτέλεσμα και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά από 20 χρόνια εμπειρίας οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε οδηγούν σε μια επέμβαση χωρίς πόνο και σταθερά αποτελέσματα μια και οι προσωπικές στατιστικές μας το επιβεβαιώνουν.